ro | en
Piață de pește în Urayasu, Tokyo

Piață de pește în Urayasu, Tokyo

Autori: Ilona Pantaze

Îndrumători: conf. dr. arh. Melania Dulămea
șef de lucr. dr. arh. Alexandru Călin
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Comentariul autorului

Studiul abordează problema expansiunii urbane a mega-orașului contemporan și actul dificil de mediere al gestionării creșterii urbane și a dezvoltării durabile. Cercetarea se concentrează pe valoarea durabilității în arhitectură nu doar din punctul de vedere al tehnicii sau procesului, ci și al cadrului cultural, extinzând, prin urmare, conceptul general de la design la arhitectură, încorporând identitatea locală ca parte a procesului de proiectare.
Din punct de vedere istoric, Urayasu este un centru pescăresc foarte important pentru Tokyo, care s-a extins considerabil peste limitele sale. Scopul principal al proiectului a fost reintegrarea zonei de coastă din Urayasu prin crearea unui nou spațiu public care să amintească de tradițiile și valorile locale. Din punct de vedere tipologic, noua intervenție face apel la un model cunoscut pe întreg teritoriul Asiatic, cel al străzii comerciale, reinterpretându-l în mod contemporan. În contextul japonez, spațiile publice actuale ar trebui să-și păstreze flexibilitatea și versatilitatea tradițională, vectori care conduc la o bună exprimare a identității colective.
Astfel, cuvintele cheie ale proiectului au devenit identitate și flexibilitate. Intervenția este o piață de pește care deservește atât comunitatea locală, cât și turiștii, găzduind 3 funcții majore (zona locală de procesare a peștelui, zona de comercializare și zona de alimentatie publică), amintind de tradiția de pescuit din trecut a zonei, dar și răspunzând nevoilor actuale.
Cadrul din lemn aderă la o regulă universală care este prezentă la fiecare scară a pieței. De la grila structurală riguroasă până la micile detalii ale mobilierului. Scopul a fost crearea unei soluții unificate și integrate, în care același element poate servi mai multor scopuri. Această grilă este populată cu același modul funcțional care se adaptează situației în care este pus pentru a servi cat mai bine pieței.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: