ro | en
ACCADEMICA – Laboratoare creative & Rezidențe universitare - Pasajul Victoria, București

ACCADEMICA – Laboratoare creative & Rezidențe universitare - Pasajul Victoria, București

Autori: Adriana-Nicole Lefter

Îndrumător: șef lucr. dr. arh. Marina Mihăilă, prof. Nicolae Lascu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Facultatea de Arhitectură

Comentariul autorului

Arealul urban ales pentru a face demonstrația arhitecturală înglobează problematici actuale de natură socială, culturală și urbană, încercând a se contura bune practici de intervenție în situri fragile din centrul Bucureștiului. Situl în care se inserează propunerea arhitecturală este Pasajul Victoria (în trecut cunoscut drept Pasaj Imobiliara). Necesitatea unei intervenții rapide în acest sit provine din condiția sa precară, din punct de vedere structural, având în vedere că este o tipologie spațială rar întâlnită în București, singurele exemple de pasaje urbane fiind localizate în centru.

Silueta pasajului a trecut printr-o succesiune de schimbări de-a lungul timpului, atât în plan cât și în secțiune, datorate combinației dintre evenimente nefaste (incendii, cutremure, bombardamente) și nevoia de densificare a centrului orașului.

Se propune conectarea Pasajului Victoria cu celelalte 3 pasaje din vecinătate (Pasajul Englez, Pasajul Comedia și Pasajul Majestic), pentru a crește gradul de permeabilitate și implicit accesibilitate din interiorul insulei urbane. Acest lucru va oferi posibiliatea de amenajare de noi spații care au potențialul de a crește atractivitatea zonei și de a încuraja restaurarea clădirilor și a tipologiilor spațiale valoroase care se află în stare de degradare severă. (ex. Hotel English / Pasajul Englez)

Încercând să răspundă la problematica densificării centrelor orașelor, obiectivele proiectului sunt:
Înglobarea unui mix de programe arhitecturale care să activeze zona centrală
”Negocierea” spațială în scenariul de ”co-living” intergenerațional
Păstrarea specificității sitului, a țesutului urban
Reprogramarea arhitecturală a pasajului va lucra cu cel mai valoros strat istoric al acestuia - forma în plan și imaginea arhitecturală din perioada ce a urmat imediat după construcția Palatului Imobiliara (1913). Propunerea arhitecturală va conecta simultan diferite rețele funcționale ale centrului orașului, astfel rezultând o clădire hibrid. Datorită situării în mijlocul unei rețele de construcții cu funcțiuni universitare și culturale, intervenția va găzdui un mix de programe arhitecturale:
Rezidență temporară pentru studenți, doctoranzi și profesori din cadrul UAUIM
Funcțiuni culturale și de agreement pentru publicul general
Laboratoare creative la care iau parte studenți, arhitecți, artiști și public general

Prin proiectul propus se vizează 2 piloni importanți ai sustenabilității:
Sustenabilitate culturală - Prin natura interventiei, proiectul mizează pe pilonul cultural al sustenabilității, deoarece prin conservarea fațadelor istorice se asigură o continuitate istorică și se conservă aspecte ce țin de identitatea culturală a comunității (reactivarea sălii de spectacole și a cofetăriei „Albina” de la parterul imobilelor)
Sustenabilitate socială - Prin aducerea în același loc a studenților și a profesorilor de la UAUIM se conturează o comunitate academică într-un mediu de dezvoltare fructuos care poate fi benefic de ambele părți. De asemenea, proximitatea față de facultate si alte facilități de interes din centrul Bucureștiului crește mobilitatea urbană.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: