ro | en
Șantieru Naval Slina – Catalizator pentru stuf

Șantieru Naval Slina – Catalizator pentru stuf

Autori: Vlad Ciontu

Conf. dr. arh. Marius Voica
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Facultatea de Arhitectură Secția Limba Engleză

Comentariul autorului

Tema aleasă pentru proiectul de diplomă reprezintă conversia șantierului naval Sulina, având ca scop transformarea acestuia într-un centru de prelucrare al stufului, zonă de producție a produselor pe bază de stuf, zonă de testare pentru produsele menționate anterior și generarea de noi ateliere și expoziții de artă din stuf, cu mici zone de învățământ, magazine pentru achiziționarea de produse din stuf și artă și o faleză publică reactivată, care leagă cele două țărmuri ale Sulinei. Având o suprafață de aprox. 60.000 mp, șantierul reprezintă un gol urban prezent în centrul orașului aflat în declin. Accesul pe sit este împărțit terestru dinspre malul stang și naval dinspre malul drept al Dunării, facilitând astfel un parcurs non-liniar, întrucât vizitatorul alege punctele primus si terminus.
Dezvoltarea de tip palimpsest a orașului din punct de vedere urban, antropologic și socio-economic, a avut ca efect asupra sitului generarea unor aglutinări urbane în conformitate cu perioadele istorice, începând cu halele industriale englezești de la înființarea Comisiei Europene a Dunării de sfârșit de secol XIX, la locuințele interbelice ale funcționarilor, până la cantina și hala nouă din perioada socialistă.

Propunerea are ca scop reutilizarea clădirilor aflate pe sit, precum și activarea falezei, transformând tot ansamblul dintr-un gol urban într-un catalizator al orașului. Hala socialistă va fi transformată în zonă de depozitare a materiei prime – maldărul de stuf. De aici, maldărele sunt transportate pe sistemul de canale propuse și bălți existente către propunerea construită - aripa de procesare - unde maldărele de stuf sunt transformate într-o selecție de produse sustenabile.
Fostele locuințe ale funcționarilor vor deveni săli de curs, bibliotecă, birouri și zone administrative. Spațiile intermediare dintre case vor fi convertite în grădini personalizate, generând astfel primul filtru de la Dunăre. Halele englezesti vor fi transformate în spații de depozitare și de desfacere pentru produsele create în complex, pentru a putea fi exportate.

Bara propusă găzduiește atelierele industriale de prelucrare ale maldărelor de stuf, spații expoziționale și de prezentare, precum și o zonă de birouri destinate atelierelor. Clădirea este propusă din CLT, având impact redus și un grad ridicat de reciclare. Datorită structurii speciale a solului găsită în Delta Dunării și mai precis Sulina, fiind nisipoasă și lutoasă cu un grad ridicat de compresibilitate, vor fi utilizate fundații locale prefabricate din beton armat în combinație cu șuruburi, limitând utilizarea betonului în Delta Dunării și favorizând recuperarea structurii după ciclul de viață al clădirii. Scopul proiectului este de a lua o resursă sustenabilă, cu aplicabilitate ridicată în diverse industrii, pentru a genera un sistem metabolic circular, în care stuful procesat ajută la dezvoltarea economică, socială si demografică a orașului în declin.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: