ro | en
Conversie și extindere. Hotel în Eforie Sud

Conversie și extindere. Hotel în Eforie Sud

Autori: Alexandru Voicu

Îndrumător: prof. dr. arh. Dan Marin
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Comentariul autorului

Lucrarea pornește din interesul față de litoralul românesc, și se concentrează asupra orașul Eforie Sud. Situația litoralului românesc poate fi privită ca un rezumat al tendințelor expresive din România comunistă, de la tărâm al experimentelor modernității, la mecanism de propagandă a viziunii comuniste.
Fondul construit al anilor 60-70 se distinge clar în cadrul țesutului urban contemporan, construcțiile de referință putând fi considerate repere în oras. Însă, în momentul în care acestea sunt deconectate de context, o simplă reabilitare nu poate fi suficientă.
În acest sens, proiectul își propune reabilitarea cantinei Cosmos, o construcție ce face parte din patrimoniul construit din a doua jumătate a secolului al XX-lea și integrarea acesteia în logica actuală a orașului. Construita în anul 1961 de arh. Alexandru Iotzu ca parte a “Complexului de Odihnă la Vasile Roaită”, clădirea se află astăzi într-o stare avansată de degradare.
Date fiind poziția și imaginea ei, clădirea cantinei Cosmos devine elementul principal al compoziției. Acesteia i se alătură noul hotelul. Se propune restaurarea prudentă a existentului și recompunerea cât mai fidelă a imaginii sale inițiale. Noul volum închide frontul insulei și privește către mare prin perdeaua de vegetație a grădinii comune.
Revitalizarea spațiului public constituie una din mizele proiectului. În prezent situl este deconectat de la viața urbană a orașului, iar zona de faleză adiacentă acestuia rămâne neglijată. Intervenția urmărește să refacă legăturile pierdute din țesutul urban, să redistribuie și să susțină dezvoltarea spațiilor verzi, cât și să conecteze situl de faleza orașului.
În timp ce latura orientată către strada păstrează caracterul comercial la nivelul parterului, fiind deschisă către oraș, latura orientată către mare facilitează accesul către grădina hotelului.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: