ro | en
Teatru Polivalent și Incubator de Arte

Teatru Polivalent și Incubator de Arte

Autori: Maria Lokodi

Îndrumător: șef lucrări dr. arh. Dascălu Ștefan Dragoș
Facultatea de Arhitectură și Urbanism de la Univeristatea Tehnică din Cluj-Napoca

Comentariul autorului

Orașul Târgu Mureș are o ofertă limitată de spații culturale raportata la dimensiunea localității, apetitul pentru activități culturale și statutului de pol de dezvoltare urban. Spațiile culturale sunt compuse din săli clasice de tipul teatrului italian, care nu se potrivesc pentru spectacole de altă natură. Prin acest program aș vrea să adun la un loc micile formațiuni culturale și artistice din oraș, care momentan își țin activitățile în spații neadecvate și improvizate și să le ofer un spațiu interdisciplinar stabil.
Situl se află între 2 cursuri de apă, Râul Mureș și Canalul Turbina Mureș, în vecinătatea unui nod important de circulație al orașului, Podul Rutier peste Râul Mureș, care face articulație între cartierul Unirii și restul orașului. Ultimul element definitoriu este linia de cale ferata, care creează o barieră atât vizuală cât și fizică între situri și cursul de apă.
Inspirat din inițiativa Trans Europe Halles am propus restructurarea unui sit industrial sub utilizat, plină de infrastructură și clădiri ruinate. Pe locul sitului se afla fabrica de spirt “Krafft” până la sfârșitul secolului 19. În mijlocul secolului 20 apar atelierele cooperativei „Ciocanul”, care va deveni întreprinderea „Electromureș”. Astăzi majoritatea clădirilor sunt într-o stare avansată de degradare și nu prezintă o calitate arhitecturală remarcabilă. Pentru potențarea spațiului public se propun spre demolare clădiri și depozite fără valoare, care conform analizelor au devenit inadecvate.
Momentan nu există posibilități de accesare a sitului pentru public, acesta fiind înconjurat de un zid, cu accese punctuale. Propunerea mea păstrează câteva din clădirile existente. Conform analizei tipologiilor reiese că acestea ar putea adăpostii alte funcțiuni conexe programului. Se propune o nouă clădire predominant activității teatrului, care închide forma de pieptene specifică incintelor industriale și se formează o curte principală minerală și una mai organică și ferită în spate.
La Mezquita din Corbdoba, Spania este un exemplu perfect a continuării structurii portante din interior în exterior prin elemente naturale.
În amenajarea sitului m-a ghidat gridul structural al halelor existente. Am incercat sa mulez clădirile și arbori pe aceasta.
Se propune o deschidere a sitului, demolând zidul înconjurător. Accesul principal făcându-se dinspre strada Călărașilor, intrând în piața principală. Conform unui PUZ aprobat în 2013 se dorește punerea sub pământ a liniei de cale ferată, astfel realizând accese pietonale noi și mai peisagere.
Astfel la nivelul sitului se formează o simbioză funcțională între creația (ateliere) și expunerea de artă (galeria, teatrul), educația (extinderea bibliotecii) și recreere(club, spații exterioare), conectate de diferitele spații de trecere și socializare amenajate.
Conceptul structural începe de la proporția halelor existente, care urmăresc un grid de 6x6 m. Am reimaginat halele din beton armat într-o formă mai modernă, cu materiale mai ergonomice. Pentru a urma o perspectiva mai ecologica am vrut să evit pe cât posibil betonul, astfel am optat pentru folosirea metalului la realizarea structurii supraterane. Date fiind caracteristicile metalului, aceasta este ușor de montat și demontat, cu posibilități de extindere, astfel fiind mereu neterminat și in continuă schimbare ca incintele industriale in general.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: