ro | en
O nouă identitate pentru comunitățile defavorizate. Centrul de asistență socială al sectorului 5

O nouă identitate pentru comunitățile defavorizate. Centrul de asistență socială al sectorului 5

Autori: Ioana Danciu

Îndrumător: șef de lucrări dr.arh. Mihai Duțescu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” / Facultatea de Arhitectură

Comentariul autorului

Închiderea treptată a fabricilor din țară în anii 1990 a dus la formarea în număr mare a zonelor de excluziune socială și a comunitatilor tip ghetou.
Situl se află în cartierul Ferentari, pe parcela Complexului Comercial Sălaj,la intersectia șoselei Sălaj cu strada Humulești, într-o zonă problematică atât din punct de vedere social, cât și al fondului construit.Acesta este situat în apropierea unor foste colonii de muncitori ale unor fabrici ce s-au închis în anii ’90, iar apartamentele au fost populate de persoane fără adăpost, pentru care primăria a facut, în timp, contracte de închiriere sau de vânzare-cumpărare, fapt ce a cauzat suprapopularea treptată a locuințelor și, ulterior, deteriorarea accentuată a acestora, aducând după sine stigmatul asociat cartierului.
Proiectul de diplomă urmărește,prin multiple intervenții,atât revitalizarea unei zone degradate din cartierul Ferentari,astfel încât să o reactiveze din punct de vedere social,economic sau funcțional,cât și reintegrarea socială a grupurilor vulnerabile,prin propunerea unui centru de asistență socială care acoperă toate nevoile identificate în zonă.
Acest proiect propune o intervenție în spațiul public a cărui identitate va fi construită împreună cu comunitatea, împlinind nevoile utilizatorilor din cartierul Ferentari,respectiv din zona Sălaj. De asemenea, spațiul va avea o componentă sustenabilă, întrucât dorește sa își schimbe destinația în funcție de modul de dezvoltare al zonei din următorii ani,prin utilizarea unei structuri suport.
Astfel, propun demolarea construcțiilor existente ce aparțin Complexului Sălaj și proiectarea unei clădiri publice multifuncționale, care oferă un nou reper al cartierului și se poziționează în axa vizuală a traseului șoselei Sălaj.
Clădirea are la bază o structură din beton armat cu armătura rigidă,ce permite deschideri mari și flexibilitate spațială și funcțională. De asemenea,am propus o structură secundară în interior, care generează un anumit spectacol arhitectural,prin etajele care comunică între ele(după cum se poate observa în secțiune), diferențele de nivel sau curțile interioare, oferind o experință vizuală și spațială unică.
Această nouă clădire are parterul înconjurat de suprafețe vitrate (sticla translucidă alternează cu sticla transparentă), cu funcțiunea de spații comerciale.Etajele superioare vor fi un centru de asistență socială cu servicii pentru grupurile vulnerabile din sectorul 5 (în special pentru tineri), precum și spații administrative, dorind să aducă facilitățile ce lipsesc în cadrul comunităților defavorizate care pot contribui la integrarea socială a acestor grupuri.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: