ro | en
Integrare urbană: Locuire pe strada George Georgescu
  • Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / diplome de arhitectură” (ex aequo)

Integrare urbană: Locuire pe strada George Georgescu

Autori: Vlad Olaru

Îndrumători: conf. dr. arh. Melania Dulamea, sef de lucr. dr. arh. Alex Calin
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Comentariul autorului

Locul ales se gàseste pe strada George Georgescu nr. 28, fosta Calea Rahovei. Acum douà veacuri, pe drumul Podului Calitei, intre Mahalaua Antim si Dealul Mitropoliei se profila o zonà efervescentà a orasului, cu o imagine influentatà atât de locuintele boieresti ale vremii, cât si de casele negustorilor cu pràvalie la drum ce cautau sà se aseze in vecinàtatea celor instäriti. incepând cu ultimul sfert al secolului al XIX-lea, zona incepe un amplu proces de densificare, imagine urbanà find dominatà fie de locuinte vagon cu ale lor curti inguste si adânci, fie de locuinte semicolective cu spatil comerciale la parter.
Interventiile ce au dus la nasterea Centrului Civic au izolat prin „cortine de beton" aceastà bucatà de test istoric de restul orasului, fapt ce i-a incetinit metabolismul, ducând la un amplu proces de degradare a fondului construit.
La nivelul orasului, se resimte o presiune puternicà de densificare a tesutului din zonele centrale, ce se traduce de cele mai multe ori prin dezvoltári imobiliare haotice ce reduc din calitatile contextului.
La nivel mondial, efectele izolärii duc la schimbäri ale rogramului de locuire. Deschiderea locuirii câtre exterior, fie cà vorbim de o curte, fie doar de o terasà mai amplã, devin necesitäti nu doar simple capricii.
Proiectul propune un tip de locuire ce imprumutà din calitätile locurii la curte, pästrând totodatà forma si densitatea unei locuiri colective. Casa scarii, imagine nelipsità a blocului, se materializeazà intr-o alee. Fiecare din cele 35 de unitäti locative se aflà intr-o dublà ipostazà, in
intimitate (in propria curte sau terasã) sau in dialog cu vecinätatea (prin intermediul balcoanelor). Proiectul propune la nivelul parterului 5
spatii publice care, dupã caz, intrã in dialog cu strada sau capätà un caracter semi-public, ele find destinate doar rezidentilor celor 35 de case.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: