ro | en
Revitalizarea Quarteirao Portugalia – Locuire in Lisabona

Revitalizarea Quarteirao Portugalia – Locuire in Lisabona

Autori: Șelțer Andrada

Îndrumător: Conf.dr.arh.Melania Dulămea,
Șef lucrări dr. arh. Alexandru Călin,
Prof. Arh. Bernardo Vaz Pinto
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion mIncu Bucuresti

Comentariul autorului

Proiectul de diplomă vizează Revitalizarea Quarteirao Portugalia, un sit cu istorie amplasat în zona centrală a Lisabonei pe Bd. Almirante Reis. Situl poarta numele fostei sale funcțiuni, Fabrica de Bere Portugalia, ale cărei construcții rămase pe teren sunt foste monumente istorice. Premisele favorabile unei propuneri pe acest sit există în primul rând la nivelul orașului, datorită rezidenților noi în continuă creștere, în special în cadrul cartierului vizat. Există și numeroase necesități de natură economică pentru municipalitate din cauza exodului populației. Totodată, o investiție privată este justificată de concursul de arhitectură pentru un ansamblu mixt, organizat în 2017 de către fundația imobiliară care deține terenul, în urma căruia nu s-a concretizat încă o propunere viabilă.
Propunerea a atins un procent de ocupare a terenului de 58% și un coeficint de utilizare a terenului de 3.5, obținut datorită legislației portugheze ce acordă mai multă suprafață construibilă anumitor operațiuni de interes public. În ceea ce privește funcțiunea aleasă, s-a plecat de la problema crizei locuirii în Lisabona, propunându-se un ansamblu rezidențial de locuințe colective și temporare, întrucât în contextul actual al societății în continuă schimbare este necesară o mare flexibilitate între diversele tipologii de locuințe. Factorii care au cauzat în timp modificări la nivelul locuirii colective au fost studiați în cadrul lucrării de dizertație care s-a concentrat pe centrul Lisabonei.
Așadar, una din mizele proiectului a fost generarea unor unități locative flexible, care să poată găzdui diverse tipologii de apartamente cu modificări minime de compartimentare. Un prim pas a fost gruparea funcțiunilor anexe și a nodului de circulație verticală într-o bandă funcțională pe centrul volumelor. S-a concluzionat că este specifică zonei bulevardului amplasarea câte unui nod la 2 apartamente, în timp ce în celălalt volum acesta deservește 4 unități pentru o mai mare eficiență. A fost importantă menținerea tipologiei locale a unei duble orientări, tradusă într-o împărțire duală: zona de zi către stradă, zona de noapte către interiorul insulei.
În ceea ce privește componentele de natură publică, în urma studiilor s-a fundamentat ideea că este necesar un nou spațiu public în zonă. Au fost generate pe sit două curți interioare amplasate la cote diferite pentru a capătă un caracter diferit. Cea de la cota de acces este una cu caracter mai public, o piațetă cu 2 intrări generoase dinspre direcțiile principale de acces și legături de tip gang. La cota inferioară se află o curte interioară cu caracter vegetal, fiind dedicată în principal rezidenților ansamblului. În relație direct cu toate aceste spații exterioare se află funcțiuni publice sau comune precum spații comerciale individuale închiriabile către bulevard, spații de lucru si loc de joacă pentru copii către strada secundară.
În vederea utilizării sustenabile a fondului construit existent, clădirile de pe sit aflate într-o stare de degradare au fost propuse spre restaurare și conversie funcțională. Clădirea istorică a fabricii a devenit spațiu pentru evenimente culturale. Ceentrul comercial dezafectat de peste un deceniu găduiește locuințe temporare pentru studenți flexible din punct de vedere al conformării și un centru de studiu multimedia dedicat acestora. Restaurantul și-a păstrat funcțiunea consacarată, astfel încât identitatea culturală a sitului să fie păstrată, în ciuda schimbării de destinație.2021
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: