ro | en

Apartment building

Author: arch. Cristina Olga Gociman / BIA Cristina Olga Gociman

Authors’ Comment

Descriere sintetică a proiectului
Imobilul, format din teren în suprafața de 920mp și o clădire cu regim de inălțime P+1E+M este siuat in zona protejată 76 - Biserica Mircea Vodă - Sapienței. Conform PUZ - Zonă protejată nr.76 amplasamentul se incadrează in subzona L2b. Zona cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independenței, Bd. Națiunilor Unite și include str. Sapienței, str. Vigilenței, str. Brutus și str. Poliției fiind un fragment martor al tesutului tradițional difuz rezultat in urma operațiunilor de demolare de la jumătatea anilor 1980. Evoluția zonei este spontană și nereglementată reprezentând o porțiune din orașul premodern cu trama stradală tradițională, rectifcată la sf.secolului al XIX-lea cu o inlocuire și densificare graduală și neomogenă a fondului construit in urma amplelor operațiuni de restructurare urbană generate ca strategie de intervenție după seismul din 1977.
Prin proiect se propune consolidarea și reconfigurarea casei existente S+P+1E+M (corp A).
În colțul de NE se propune reconfigurarea unui nod de circulație care să fie comun și cu noua clădire (corp B) S+P+3E+4Er care să protejeze la parter un parcaj deschis și să aibe la etajul curent apartamente de 2 și 3 camere.Related projects:

2016
Architectural Visions and Architectural Research