ro | en
Centru de recuperare balneo-fizio-terapeutică. Extinderea Vilei Sylva, Băile Govora
Nominalizare

Centru de recuperare balneo-fizio-terapeutică. Extinderea Vilei Sylva, Băile Govora

Autori: Radu Tîrcă

Îndrumător: Ștefan Simion
Inginer structuri: Mădălin Coman
Coordonator tehnic: Petru Mortu

Comentariul autorului

Stoparea declinului stațiunilor termale românești reprezintă un subiect acut. Proiectul de diplomă se concentrează asupra unei clădiri reprezentative din Băile Govora, aflată într-o stare avansată de degradare, dar care datorită amplasamentului său, caracteristicilor arhitecturale și a relației cu promenada și strada principală a orașului beneficiază de un potențial uriaș neexploatat. Proiectul propune crearea unui pol secundar la scară urbană, generând o alternativă a traseului urban.
Una din principalele mize ale proiectului constă în revitalizarea spațiului public al stațiunii prin punerea în valoare a noii promenade a orașului, a legăturii ei cu spațiile verzi și cu pădurea. Ca atare, proiectul cuprinde și lotul peste stradă - o piață care devine un foyer către Vila Sylva.
Noua clădire își propune să devină un soclu neutru al Vilei Sylva. Această extindere este alcătuită din două părți: o bază puternică de beton îngropată la nivelul subsolului și o structură ușoară din lemn care o acoperă, păstrând înălțimea totală sub profilul decorativ orizontal al vilei. Poziționarea intervenției în relație cu vechea construcție determină două zone importante ale sitului: prima cuprinde grădina de primire a Vilei Sylva - în care restaurantul propus completează latura publică din punct de vedere funcțional, iar cea de-a doua se află în curtea interioară - o zonă intimă, înconjurată de pădure, unde proiectul propune centrul de recuperare. Piscina, sala de gimnastică, sălile de tratament sunt orientate către această curte privată cu care relaționează printr-un portic semiîngropat.
Fiecare latură a clădirii nou propuse capătă un rol diferit în concordanță cu orientarea sa față de Vila Sylva și față de cadrul natural.

Comentariul juriului

Proiectul, realizat de un tânăr arhitect originar din Govora, cu o bună cunoaștere a zonei și a problemelor sale și cu o admirabilă documentare, propune o extindere discretă a spațiilor balneare ale vilei la cota aleii pietonale din fața acesteia, sub nivelul parterului său, unde aliniază o pergolă din lemn, realizând succesiuni de planuri transparente care permit în continuare o bună vizualizare a vilei. Dezvoltări suplimentare se realizează la nivelul subsolului și al parterului în zona de serviciu a vilei. Atent dar laconic tratate din punct de vedere compozițional-expresiv, acestea rămân quasi ascunse vederii, lăsând vilei rolul de a domina compoziția și peisajul înconjurător. Lucrarea se remarcă prin atenția deosebită pentru conservarea tuturor elementelor de finisaj și ornamentică ale vilei, iar acolo unde a fost necesar, pentru completarea lor.
De asemenea, prin extinderea reverențioasă, amplasată în planuri secunde proiectul relevă o atitudine corectă față de un patrimoniu arhitectural de mare valoare istorică, funcțională și estetică.
Restaurarea și reînscrierea în circuitul turistic și balnear a vilei se constituie într-un gest necesar de recuperare a potențialului de loisir al întregii localități.
Prin calitățile sale arhitectural-expresive, dar și prin excelenta susținere documentară, proiectul se califică pentru nominalizare.2020
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: