ro | en
Ludoteca

Ludoteca

Autori: Mihaela Plăcintă

Îndrumător: Conf. Dr. Arh. Melania Dulamea
Sef. Lucr. Dr. Arh. Alexandru Calin

Comentariul autorului

După aproape un veac de la înființare, piața agro-alimentară "Mercat del Ninot" încă funcționează ca un important punct focal al comunității cartierului L'Antiga Esquerra. Pe amplasamentul din imediata proximitate, propunerea se inserează ca o prezență discretă, subordonată atât formal, cât și funcțional, semnificației sociale și arhitecturale a contextului construit. Propunerea echilibrează compoziția volumetrică a vecinătății prin inserarea unui volum echivalent clădirii existente pe limita Sud-Vestică a amplasamentului. Aceasta sugerează permeabilitatea ca valoare de bază, atât în morfogeneză, cât și în organizarea funcțională a proiectului. Proiectul este alcatuit din trei componente. Primul este reprezentat de spațiul disponibil la parterul și mezaninul imobilului existent pe latura Sud-Vestică, de locuințe colective și transformarea acestuia într-un spațiu de tip co-working. Al doilea component este volumul prismatic adăugat pe latura Nord-Estică a sitului, ce găzduiește partea formativă, educativă, a programului funcțional. Ultima componentă este o dală urbană îngropată cu funcțiunea de bibliotecă, ce reprezintă inima propunerii, inserată intre cele două volume descrise anterior.Piața publică desfășurată deasupra acestei componente poate juca rolul unui "covor roșu" ce mediază comunicarea între fațada posterioară a pieței și spațiul străzii. Astfel, proiectul face apel la idealul urbanistic propus de Cerda, al insulei urbane deschise pe trei laturi, găzduind la interior un nucleu de interes comunitar. Ludoteca, sau centrul comunitar, propune întregirea vocației sociale a întregii insule, continuând valențele de pol social al pieței agro alimentare, și urmărește consolidarea spiritului comunitar și a relațiilor de bună vecinătate prin dotări dedicate educației, culturii și spiritului civic.2020
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: