ro | en
Reintegrare, revitalizare și insertie. Hub creativ

Reintegrare, revitalizare și insertie. Hub creativ

Autori: Andreea-Carmen Matei

Îndrumător: Prof. Dr. Arh. Dorin Stefan
Îndrumător structuri: Lect. Dr. Ing. Vlad Petrescu

Comentariul autorului

Studiul abordat în cadrul proiectului de diplomă porneşte de la o problematică de actualitate şi dorinţa de a aduce o schimbare în cadrul unui context dificil de abordat. În zona studiată se întâlnesc fragmente urbane aflate în decădere, uitate, odată cu dezvoltarea oraşului, spaţii cu disfuncţii majore o stare de degradare fizică avansată şi o infracţionalitate ridicată, în ciuda valorii deosebite a acestora. Aceste zone ale centrului oraşului Bucureşti cu numeroase probleme spaţiale şi sociale conduc către necesitatea imediată a unei intervenţii de îmbunătăţire a calităţii acestora.
Calea Grivitei şi str. Mircea Vulcănescu sunt 2 dintre străzile cu cel mai mare număr de clădiri monument istoric din Bucureşti, majoritatea uitate. Intervenţia propusă doreşte să aducă noutate în acest spaţiu urban, doreşte o activare a interiorului insulei urbane, o tratare în sensul continuităţii existentului şi respectării reglementărilor de urbanism ale zonelor construite protejate. Conder că recuperarea clădirilor vechi şi zonelor urbane cu valori arhitecturale este un element cheie în cadrul dezvoltării oraşului deoarece acestea reprezintă puncte de reper şi referinţă şi sunt o prezenţă culturală de neînlocuit.
Parcelarul descrie o regulă a fondului construit definită în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, dată de elemente alipite la una sau chiar două laturi ale parcelei ce se dezvoltă pe lungimea acesteia, accesul fiind realizat lateral, prin intermediul unei curţi de mici dimensiuni. Regimul de construire este unul discontinuu, cu clădiri izolate sau grupate, cu înălţimi variabile şi foarte inegal ca valoare din punct de vedere stilistic.
Spaţiul intermediar, ce rezultă din alăturarea construit-neconstruit în această morfologie urbană este foarte important. Acesta trebuie evidenţiat şi valorificat ca o pătrundere a spaţiului public în cadrul parcelei prin intermediul permeabilităţii.
Funcţiunea s-a dezvoltat ca parte în procesul de revitalizare a patrimoniului luând în considerare poziţionarea într-o zonă centrală şi în cadrul traseului cultural al oraşului Bucureşti. Fiind o zonă cu un fond construiut valoros, am ales şi un program cu un profil cultural deoarece aceasta perpetuează caracteristicile spaţiului într-un mod coerent, ca modalitate de transmitere a valorilor. Datorită prezenţei Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti în proximitate, zona este un spaţiu urban dinamic, unde viaţa studenţească este prezentă
Astfel am compus un program arhitectural hibrid un hub creativ un spaţiu al creaţiei, al coeziunii sociale şi al apropierii faţă de loc şi identitatea acestuia cu o dimensiune accesibilă publicului.
Volumetria fragmentată este un rezultat al studiului contextului şi preia regula de edificare fiind încadrată în contextul actual. Aceasta doreşte realizarea noilor volume ca amintiri ale edificiilor demolate şi o continuitate a morfologiei urbane tradiţionale. Legăturile între cele 2 volume sunt realizate în sensul utilităţii funcţionale, şi realizării unui program arhitectural coerent.
Centrul bucureştiului are nevoie de spaţii publice de o înaltă calitate care să servească comunitatea şi să întărească imaginea să de metropolă europeană. Astfel acest proiect doreşte să tragă un semnal de alarmă în sensul consolidării identităţii oraşului prin susţinerea vitalităţii şi atractivităţii acestuia, dezvoltarea economică locală, regenerarea urbană durabilă.2020
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: