ro | en
ECORIUM Centru de cercetare al ecosistemului local

ECORIUM Centru de cercetare al ecosistemului local

Autori: Ștefania Ciubuc

Îndrumător: conf. dr. arh. Horia Moldovan

Comentariul autorului

Pământul a fost şi este în permanentă schimbare, iar diversitatea formelor de viaţă sunt dovada adaptării la aceste schimbări. Activitatea umană poate să accentueze dramatic aceste schimbări şi să rupă legătura naturală dintre schimbare şi adaptare.
Ecosistemele locale care formează biosfera globală trebuie evaluate individual şi analizate pentru a identifica şi aborda fiecare subsistem al sistemului climatic global. Toate aceste informaţii trebuie să fie asimilate de toţi locuitorii acestor sisteme, pentru a-şi putea reconfigura felul în care interacţionează cu mediul din care fac parte.
Orașele sunt ecosisteme vulnerabile, iar protejarea acestora devine o prioritate. Acestea reprezintă viitorul, iar în acest sens, soluțiile legate de schimbările climatice ar putea demara din acest loc.
Ecoriumul este un program hibrid nou de arhitectură care include o seră pentru modelarea unui mediu ideal cu specimene dintr-o versiune nepoluată a habitatului natural pentru a exemplifica generozitatea naturii în absența acțiunilor necugetate ale omului, un centru de cercetare pentru a susține activitatea științifică și un pol de interes pentru a educa prin experiențe reale.
Pentru dezvoltarea programului, am identificat un oraș cu probleme legate de mediul natural (Bucureștiul) și un ecosistem în pericol, respectiv cel generat de prezența salbei de lacuri Colentina. Alegerea sitului s-a efectuat prin urmărirea unor caracteristici specifice ale unui astfel de amplasament: vecinătatea apei, cadrul natural cu potenţial de dezvoltare, functiuni mixte compatibile în zonă, vizibilitate, accesibilitate, caracter urban, şi biodiversitate.
Sera în formă de ou este susținută de o structură de oțel cu susținerea secundară dată de presiunea aerului sub efectul de balon cu aer cald dată fiind membrana subțire a acesteia. Conceptul a crescut de la noțiunea de “lume pierdută” ca o oglindire a grădinii perfecte, precum grădina Edenului, cu mesajul moral legat de abundența și bogăția naturii ce trebuie respectată.
Centrul de cercetare este structurat funcțional pentru a întâmpina procesul liniar pe care îl găzduiește: dronele și baloanele cu aer cald colecteaza date și probe din mediul exterior, care sunt procesate și utilizate pentru a creea un model al ecosistemului local nepoluat. Fațada cu terase permite elementului verde să se împletească cu arhitectura. La interior, muzeul de la nivelul al doilea include vizual procesele laboratorului fără a le perturba, în același fel în care sera este izolată față de ecosistemul orașului, însă între ele există o relație vizuală prin transparență.
Platforma turnului de observație este pusă în mișcare de un balon cu aer cald cu gaze ușoare.
Întregul sit are rolul de platformă pentru aterizarea baloanelor cu aer cald, cea mai puțin invazivă metodă de vizitare, scanare și probare a mediului înconjurător și de asemenea o atracție pentru public.
Relația construitului cu natura este una de sinergie, căutând ca în fiecare ipostază, arhitectura crește împreună cu mediul, protejând biomul din interiorul său.2020
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: