ro | en
Ansamblul Elca, Craiova

Ansamblul Elca, Craiova

Autori: arh. Buzatu Razvan

Îndrumător: prof.arh. Daniela Rădulescu-Andronic

Comentariul autorului

Proiectul reprezintă o temă ce are în vedere revitalizarea unui areal nevalorificat până în prezent, el funcționând până în 2018 ca Piața Veche sau Piața Elca. În același timp studierea dezvoltării și configurării acestei noțiuni de-a lungul timpului este esențială pentru a înțelege funcționalitatea actuală a acestui program.
Noțiunea de „Piață” își păstrează caracterul de pol atractor social și comercial, însă în prezent îi este adăugată o nouă caracteristică și anume cea culturală. Așadar, „Piața” devine o mixitate funcțională ce cuprinde spații de loisir, spații comerciale și spații creative.
Tema aleasă reprezintă structurarea unei viziuni moderne pentru zona definită ca Centrul Istoric Craiova, zonă de patrimoniu protejată; o viziune susținută de proiectarea unei inserții arhitecturale, determinate de rezonanța dintre valorile tradiționale și provocările urbane.
Acest nucleu istoric al orașului constituie un teritoriu fragil, cu spații pitorești, dar și unele indiferente, libere de construcții, demolate sau în curs de demolare. În anul 2015 a fost implementat un proiect ce viza transformarea străzilor în alei pietonale și restaurarea tuturor clădirilor din aria centrală. Proiectul a avut un impact puternic asupra orașului, ceea ce permite în continuare dezvoltarea ariei centrale. În ansamblu, noua spațialitate a devenit o rețea, o articulare de zone tranzitorii, cu forme, trasee și pasaje cultural- turistice.
Așadar, proiectul de față definește un centru urban care va putea funcționa ca punct principal de dezvoltare în matricea funcțională a orașului Craiova. La nivel urbanistic- arhitectural, prin implementarea unui astfel de proiect se realizează mai multă cursivitate în peisajul urban al zonei centrale.2020
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: